Συνολικές προβολές σελίδας

Ετικέτες

Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. (2) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (10) ΑΠΕΡΓΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (17) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ (8) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ (26) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (15) Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (3) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1) ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΣ (8) ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (3) ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ (3) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (176 Ε) (15) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (3) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (7) ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (2) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (9) ΝΟΜΟΙ - ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΔ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (7) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. (2) ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (8) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (13) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (7) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (4) ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (23) ΦΤΩΧΙΑ - ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (6) artemis card (5)

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Κινητικότητα στο δημόσιο: Ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχήςΣτοΕνιαίο Σύστημα Κινητικότητας που θα θεσπιστεί με την ψήφιση του σχετικούνομοσχεδίου υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής. Αναλυτικότερα:
 1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό οργανόγραμμα του άρθρου 16.
 1. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α) η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή , εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης και
β) η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης- παραμεθόριας περιοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
 1. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%), καθώς και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμου απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

Εξαιρέσεις
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι από τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των υπάλληλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.

Ασθενείς ζήτησαν την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για να βγάλουν άκρη με τον ΕΟΦ

helth view.gr


Ασθενείς που κάνουν χρήση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη ότι η αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ καθυστερεί σημαντικά να στείλει στους θεράποντες ιατρούς τις αποφάσεις της, που είναι  απαραίτητες  για  τη  χορήγηση  των  εν  λόγω  φαρμάκων. 
Συγκεκριμένα,  παρότι  μέχρι  πρόσφατα  οι  ασθενείς  παραλάμβαναν  από τον ΕΟΦ  τις  αποφάσεις  της  επιτροπής  που  τους  αφορούσαν,  πλέον αποφασίστηκε  η  ταχυδρομική  αποστολή  τους,  με  απλή  επιστολή  στο νοσοκομείο εκείνο που υπηρετεί ο θεράπων ιατρός, ο οποίος και υποβάλλει την αίτηση προς τον ΕΟΦ για λογαριασμό τους.
Η αλλαγή της διαδικασίας και η  ταχυδρομική  αποστολή  των  αποφάσεων,  έχει  ως  αποτέλεσμα  μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή τους ή ακόμη και εν τέλει την απώλειά τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εξέλιξη της θεραπείας των ασθενών.  
 O  Συνήγορος  του  Πολίτη  ζήτησε  από  τον  ΕΟΦ  να  εξετάσει  αν διαπιστώνονται  προβλήματα  στη  νέα  διαδικασία  έγκρισης  χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και συνακόλουθης πρόσβασης των ασθενών  σε  αυτά  και  πως  μπορούν  αυτά  να  αντιμετωπιστούν  με  στόχο  τη  βελτίωσή  της,  τον  περιορισμό  της  επιβάρυνσης  των  ασθενών  και  την απρόσκοπτη  εξυπηρέτησή  τους.  Ειδικότερα,  ζητήθηκε  να  εξεταστεί  αν  θα μπορούσε  να  επιλεγεί  αντί  του  απλού  ταχυδρομείου  άλλος  ταχύτερος  και  ασφαλέστερος τρόπος αποστολής. 
Ο ΕΟΦ ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι η διαδικασία παραλαβής των  εγκρίσεων  απευθείας  από  τους  ασθενείς  ή  τους  οικείους  τους «καταδείχθηκε  έντονα  δυσλειτουργική  λόγω  της  μαζικής  προσέλευσης ασθενών, ασχέτως ημερομηνίας πρωτοκόλλησης και  εξέτασης  των αιτήσεων,σε  διάφορες  μέρες  και  ώρες  και  κατά  συστηματική  υπέρβαση  του  ωραρίου λειτουργίας  της  Υπηρεσίας,  χωρίς  να  διευκολύνει  εν  τέλει  ούτε  καν  τους ίδιους». Στη συνεχεία, αναφέρεται ότι η ταχυδρομική αποστολή των εγκρίσεων αποδείχθηκε  επίσης προβληματική  λόγω  καθυστερήσεων  του  ταχυδρομείου και  περαιτέρω,  εσωτερικής  διεκπεραίωσης  από  τους  αρμόδιους  φορείς».
Προβληματική ήταν και η αποστολή με fax προς τους αιτούντες υγειονομικούς φορείς,  καθώς  συχνά  ο  αριθμός  αντιστοιχούσε  και  σε  τηλέφωνο  και  σε fax που  δεν  είχε «γυρίσει»  σε fax  ή  σε  τηλέφωνο  που  δεν «απαντούσε»  ή  ο ιατρός δεν ενημερωνόταν από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.  
Εν  τέλει  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  των  ασθενών, αποφασίσθηκε από τον ΕΟΦ η βελτίωση της διαδικασίας με αποστολή: 1) με courier, για την οποία επιβαρύνεται ο ΕΟΦ και 2) με e-mail στα νοσοκομεία που  υποβάλλουν  μαζικά  αιτήματα

Υπολογισμός εφάπαξ Δημοσίων Υπαλλήλων [Έγγραφο του ΤΠΔΥ]


      To Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Π.Δ.Υ. - Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ T.Π.Δ.Κ.Υ.], με έγγραφό του, ζητά την αποστολή στοιχείων, για την τελευταία πενταετία, πριν το μήνα αποχώρησής τους, από την υπηρεσία αποδοχών του εκάστοτε Φορέα, για όσους Δημοσίους, Δημοτικούς Υπαλλήλους αποχώρησαν κατά το διάστημα από 1/9/2013 έως και 31/12/2013, για τον υπολογισμό του "εφάπαξ", ενώ για τους υπαλλήλους που αποχώρησαν από 1/1/2014 και μέχρι 12/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4387/2016), ενημερώνει ότι, η πενταετία επίσης θα αφορά τα 5 τελευταία έτη πριν το μήνα αποχώρησης, υπολογιζόμενα ομοίως ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν.4415/2016.
        Τέλος, για όλους όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 13/5/2016 και μετά, η πενταετία θα αφορά σταθερά τα πλήρη έτη από 1/1/2009-31/12/2013, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μήνας αποχώρησης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 25908/469/7-6-2016 Υ.Α.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Επιβεβαιωθήκαμε πλήρως, συμβάσεις έργου ΤΕΛΟΣ! ‘Όλη η νέα νομοθετική ρύθμιση

ygeionomikoi.gr
Πλήρης επιβεβαίωση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών στο θέμα των ατομικών συμβάσεων έργου ήρθε σήμερα από το στόμα του Αν. υπουργού Υγείας κ. Πολάκη.  Συγκεκριμένα, στη συνάντηση που είχε σήμερα με σωματεία Νοσοκομείων επιβεβαίωσε ότι η υπογραφή συμβάσεων έργου με τους εργαζόμενους των συνεργείων στα Νοσοκομεία σταματά. Ταυτόχρονα έδωσε νέα νομοθετική ρύθμιση  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) για την υπογραφή συμβάσεων  εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Όπως είχαμε τονίσει σε προηγούμενα δημοσιεύματα (δείτε εδώ ) η κυβέρνηση αφού «έσπασε τα μούτρα» της στο θέμα της υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης έργου είχε σιωπηρά δώσει κατευθύνσεις στις διοικήσεις των Νοσοκομείων να παγώσουν αυτή τη διαδικασία. Μετά τα αρχικά πανηγύρια από κυβερνητικούς παράγοντες και συνδικαλιστές ακολούθησαν μισόλογα και παγωμάρα. Στην οπισθοχώρηση αυτή της Κυβέρνησης συνέβαλαν αποφασιστικά  οι αποκαλύψεις που κάναμε ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών αλλά και ταξικά σωματεία για το χαρακτήρα των ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου καθώς και κινητοποιήσεις σωματείων που ανέδειξαν το ζήτημα.
Σήμερα η Κυβέρνηση επιχειρεί να «ξεπεράσει» αυτό το φιάσκο με μια νέα νομοθετική ρύθμιση που δηλώνει ότι θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Με την τροπολογία αυτή προωθεί την υπογραφή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με διάρκεια έως 24 μήνες.  Δικαίωμα για υπογραφή αυτών των συμβάσεων θα έχουν όχι μόνο οι εργολαβικοί εργαζόμενοι αλλά και όσοι άλλοι υποβάλλουν αίτηση και επιλεγούν από τριμελείς επιτροπές στα Νοσοκομεία.
Η κυβέρνηση παραδέχεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη σχετική ρύθμιση ότι οι μνημονιακές της δεσμεύσεις δεν τις επιτρέπουν την υπογραφή συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου. Μάλιστα  βάζει ως ανώτατο όριο αυτών των συμβάσεων το 24μηνο,  προκειμένου όπως αναφέρει οι εργαζόμενοι να μην διεκδικήσουν το δικαίωμα της μετατροπής τους σε αορίστου χρόνου.  Επιβεβαιώνει έτσι περίτρανα  ότι οι εργαζόμενοι αυτοί το αργότερο σε 24 μήνες θα απολυθούν.
Σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση επιμένει στη διατήρηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων κινούμενη αυστηρά μέσα στα πλαίσια των μνημονιακών της επιλογών.
Περισσότερα για το θέμα και τις λεπτομέρειες της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης θα έχουμε σε επόμενα δημοσιεύματα

Έκλεισε η Βάση του ΕΚΑΒ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης λόγω υπερχείλισης λυμάτων και εμφάνισης τρωκτικών!


2 από τις 7 βάσεις-στεγάσεις του ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης παραμένουν κλειστές!


Σήμερα τα ξημερώματα ( Τετάρτη 28/9/16) , έκλεισε η Βάση του ΕΚΑΒ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης επειδή βούλωσε ο εξωτερικός σωλήνας της αποχέτευσης και τα λύματα ξεχύθηκαν τόσο μέσα στην στέγαση όσο και στον προαύλιο χώρο. Αποτέλεσμα της υπερχείλισης ήταν και η εμφάνιση πολλών τρωκτικών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 (Κεντρικής Μακεδονίας)» Γιώργο Παλαιολόγου η διοίκηση του ΕΚΑΒ, η οποία είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και επισκευή των βλαβών σε όλες τις Βάσεις του ΕΚΑΒ, είχε ενημερωθεί έγκαιρα και επανειλημμένα εγγράφως για τα προβλήματα όλων των προκατασκευασμένων οικίσκων καθώς και για τα σοβαρά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων που τις χρησιμοποιούν. Παρόλα αυτά δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια μέχρι σήμερα για την επισκευή των βλαβών αλλά ούτε και για την συντήρηση τους.
Ο πρόεδρος του σωματείου προσπάθησε να επικοινωνήσει τόσο με τον Πρόεδρο όσο και με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ χωρίς όμως να τα καταφέρει καθώς ήταν και οι δύο απασχολημένοι!!
Είναι η δεύτερη Βάση του ΕΚΑΒ, από τις συνολικά επτά που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, που κλείνει λόγω μη συντήρησης της καθώς πριν δύο μήνες παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα και στην περιοχή της Περαίας (Βάση Α1) χωρίς να επισκευαστεί μέχρι σήμερα.
Να σημειωθεί ότι, αν και η διοίκηση του ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τόσο για την συντήρηση όσο και για τον εξοπλισμό των Βάσεων-Στεγάσεων του ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι και το σωματείο με δικά τους χρήματα επιμελούνται την συντήρηση αλλά και έχουν προμηθευτεί όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία τους.
Η Βάση (Β1) στο λιμάνι αλλά και η Βάση (Α1) στην Περαία βρίσκονται σε κομβικά σημεία και φιλοξενούν τους διασώστες του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή. Τα ασθενοφόρα και οι διασώστες, από την στιγμή που έκλεισαν, σταθμεύουν στις υπόλοιπες 5 Βάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται στην εύρυθμη λειτουργία αλλά και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ.
Πηγή: ΕΚΑΒNEWS.GR

Κι όμως, νομιμοποιούν την παραοικονομία με τη λίστα χειρουργείου

Στα πλαίσια της γνώριμης πλέον επικοινωνιακής του τακτικής, το Υπουργείο Υγείας εκτόξευσε ένα ακόμα πυροτέχνημα με τη δημοσίευση σχεδίου για την σύνταξη Λίστας χειρουργείου στα Νοσοκομεία.
Ακόμα και ένας αδαής αν διαβάσει το σχέδιο απόφασης που προτείνεται από την κυβέρνηση και υπογράφεται από τον αν. Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη, θα αντιληφθεί ότι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς και παραοικονομίας αλλά αντίθετα  αποκτούν και μια διάσταση νομιμοφάνειας με τις προωθούμενες ρυθμίσεις.
Και αυτό το λέμε γιατί :
 1. Από την λίστα χειρουργείου εξαιρούνται όσα περιστατικά προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και χαρακτηρίζονται επείγοντα. Ηδιαδικασία αυτή αποτελεί την κύρια οδό της παράκαμψης της σειράς για τις χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλους το φαινόμενο κατά την έναρξη της εφημερίας σε κάθε νοσοκομείο πολίτες με βαλίτσες σε συνεννόηση με μεγαλογιατρούς να εισάγονται ως επείγοντα περιστατικά. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ακόμα και η υπόσχεση της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη αυτόνομων τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) στα Νοσοκομεία για τον περιορισμό αυτών των φαινομένων παραμένει στον αέρα.
 2. Την διαμόρφωση της λίστας χειρουργείου και την εκτίμηση της σοβαρότητας των περιστατικών που προσέρχονται στα πρωινά και τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία την έχει ο ίδιος ο χειρουργός που έχει την ευθύνη του περιστατικού. Δηλαδή εδώ συμβαίνει αυτό που λέει ο λαός «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει». Δεν φτάνει λοιπόν που διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων, που οι πολίτες τα πληρώνουν ακριβά, αλλά μέσω αυτών και της πολυδιαφημιζόμενης λίστας χειρουργείου, οι επίορκοι Γιατροί θα διευρύνουν την πελατεία τους και θα νομιμοποιούν και την παράκαμψη της σειράς στα χειρουργεία με τις «ευλογίες» της κυβέρνησης.
 3. Η Κυβέρνηση με αυτή τη μεθόδευση επιχειρεί να αποκρύψει ταυτόχρονα τη βασική αιτία για την διαμόρφωση των πελατειακών σχέσεων, τις μεγάλες καθυστερήσεις στα χειρουργεία και την παράκαμψη της σειράς στα χειρουργεία  που δεν είναι άλλη  παρά οι μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των μονάδων υγείας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστά μεγάλος αριθμός από κρεβάτια και χειρουργικά τραπέζια στα περισσότερα Νοσοκομεία.
Είναι προφανές λοιπόν ότι με τη λίστα χειρουργείου όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των πελατειακών σχέσεων της παραοικονομίας και της διαφθοράς αλλά αντίθετα καλύπτονται με το μανδύα της νομιμότητας.
Τα φαινόμενα αυτά βεβαίως δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακά κόλπα αλλά με έναν άλλο προσανατολισμό του Συστήματος Υγείας που στο κέντρο του έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη των επιχειρήσεων. Απαιτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σύγκρουσης με τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα καθώς και την κατάργηση των ιδιωτικών και εμπορευματικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μέσα στα Νοσοκομεία.
Το Υγειονομικό κίνημα πρέπει αυτή την ώρα να αποκαλύψει το νέο επικοινωνιακό πυροτέχνημα της Κυβέρνησης και να διεκδικήσει μια άλλη πολιτική  που βρίσκεται στον αντίποδα από  τις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές που υλοποιούνται διαχρονικά και συνεχίζονται και από τη σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οι εργαζόμενοι στην Υγεία πρέπει να αγωνιστούν για την στελέχωση των μονάδων υγείας, το άνοιγμα των κλειστών τμημάτων και χειρουργικών τραπεζιών και την κατάργηση των ιδιωτικών εμπορευματικών σχέσεων μέσα στα Νοσοκομεία.

ygeionomikoi.gr

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ: ΟΧΙ στο ξεπούλημα των ΔΕΚΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για δεκοΣτη δημόσια διαβούλευση η Λίστα Χειρουργείου
 Virus.com

Το σχέδιο της Υπουργικής Αποφασης, που θα θέσει σε εφαρμογή τη Λίστα Χειρουργείου, εισήγαγε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Υγείας, 7 μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης (εδώ).

Η Αριστοτέλους ευελπιστεί ότι η θεσμοθέτηση της Λίστας θα βάλει τέλος στην άνιση μεταχείρηση των ασθενών, αλλά και στο “φακελακι”, φαινόμενα μου μαστίζουν το χώρο της δημόσιας υγείας εδώ και δεκαετίες. Όπως είχε γράψει το Virus, το Υπουργείο εκτιμάει ότι με την καθιέρωση της κατάρτισης λίστας χειρουργείου, η ημερομηνία χειρουργείου του κάθε ασθενούς θα πάψει να χρησιμοποιείται «εκβιαστικά», ως μέσο συναλλαγής. Θα καθορίζεται βάσει ιατρικών δεδομένων, όπως η σοβαρότητα, και ο ασθενής θα γνωρίζει άμεσα πότε θα χειρουργηθεί (εδώ).

Τετάρτη 28/9: Κινητοποίηση για τους εργολαβικούς εργάτες στα νοσοκομεία

ygeionomikoi.gr
Σωματεία δημόσιων νοσοκομείων, επιτροπές αγώνα, συντονιστικά των εργαζομένων στις εργολαβίες, σωματεία της καθαριότητας και οι υγειονομικές Ομοσπονδίες διοργανώνουν την Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη κινητοποίηση για τους εργολαβικούς εργάτες στα νοσοκομεία, καλώντας παράλληλα όλους όσοι απασχολούνται με ελαστικές σχέσεις εργασίας (επικουρικοί, ΚΕΕΛΠΝΟ) και τους μόνιμους υγειονομικούς να δώσουν δυναμικό «παρών». Στις 1.30μμ., πραγματοποιούν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, με παράλληλη στάση εργασίας 1-4μμ.
Σε ανακοίνωση Σωματείων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η ομηρία συνεχίζεται, το ίδιο και η κοροϊδία.Οι εργολάβοι εξακολουθούν ανενόχλητοι να αλωνίζουν στα δημόσια νοσοκομεία, ξεζουμίζοντας τους εργολαβικούς εργάτες, τρομοκρατώντας, απειλώντας, χρωστώντας δεδουλευμένα. Η απόφαση του Υπουργείου για ατομικές συμβάσεις, στο όνομα της “απαλλαγής από τους εργολάβους”, είναι ένα… πυροτέχνημα, ένα κακοπαιγμένο θέατρο που ποτέ δεν είχε στόχο να διασφαλίσει τα δικαιώματα των συναδέλφων».
Αν η κυβέρνηση ήθελε, τονίζεται, «θα έδιωχνε τους εργολάβους “με ένα νόμο και με ένα άρθρο”. Θα προσλάμβανε τους εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά, δουλειά με πλήρη δικαιώματα.Αποδείχτηκε όμως περίτρανα πως η κυβέρνηση δε νοιάζεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για το πως θα μειώσει το κόστος αυτών των υπηρεσιών αδιαφορώντας για τους συναδέλφους και τις ανάγκες τους. Από την τρομοκρατία του εργολάβου στα νέα δεσμά των ατομικών συμβάσεων. Αυτός είναι άλλωστε διακηρυγμένος στόχος της Ευρωπαϊκής ένωσης που έχει προσυπογράψει και αυτή η κυβέρνηση: διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας σε όλο το Δημόσιο με ταυτόχρονα κάθετη μείωση του μισθολογικού κόστους! Και αυτό φυσικά αφορά και τους μόνιμους σήμερα συναδέλφους».
Ως τώρα όλες οι υποσχέσεις είναι στον αέρα:
α) η υπογραφή ατομικών συμβάσεων σε άλλα νοσοκομεία και υπηρεσίες προβλέπει πεπερασμένη διάρκεια (έως 31-12-2017), χωρίς δέσμευση για ανανέωση. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί και να περιορίζεται αν δεν επαρκούν οι πιστώσεις,
β) χάνονται ο 13ος & 14ος μισθός, ενώ στην πράξη απαγορεύεται η άδεια ασθένειας κι η εγκυμοσύνη. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των εργαζομένων είναι γυναίκες. Μάλιστα, πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ακύρωσε ατομικές συμβάσεις γιατί προέβλεπαν κανονική άδεια…
γ) η απόλυτη όμως κοροϊδία επιβεβαιώνεται με την αποδοχή από την κυβέρνηση της απόφασης του ΣτΕ που δικαιώνει τους εργολάβους και η παραπομπή στις καλένδες κάθε νέας νομοθετικής ρύθμισης (ο υφυπουργός Πολάκης έιχε υποσχεθεί ότι θα φέρει νέο νόμο μέχρι … τέλος Αυγούστου για να υπερβεί τα … νομικά εμπόδια!!!).
Από τη μια, λοιπόν, η γνωστή εργολαβική ασυδοσία, οι απειλές και η απληρωσιά και από την άλλη, το ζοφερό μέλλον με τη νέου τύπου εκμετάλλευση των ατομικών συμβάσεων. Να υπογραμμιστεί ότι οι εργολαβικοί εργάτες δε σταμάτησαν στιγμή να προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία με αυταπάρνηση. Οι υπηρεσίες τους είναι άκρως αναγκαίες και υποχρεωτικές για να λειτουργεί το νοσοκομείο σε μόνιμη βάση. Άρα, μόνιμες θα πρέπει να είναι και οι εργασιακές τους σχέσεις. Όλοι οι εργολαβικοί εργάτες, οι επικουρικοί, οι συμβασιούχοι γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικοί, εργαζόμενοι ΚΕΕΛΠΝΟ, νέα παιδιά μαθητευόμενοι του ΟΑΕΔ και σπουδαστές των ΤΕΙ, αλλά και άμισθοι επιστήμονες κάνοντας την πρακτική τους αναλαμβάνουν πόστα που δεν φτάνουν οι μόνιμοι για να καλύψουν.
 • ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΠ΄ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
 • ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ
 • ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΣΤΑΘΕΡΗ & ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με πλήρη εργασιακά κι ασφαλιστικά δικαιώματα
 • ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ – ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ.

Φωτίου: Χασομέρηδες και αγράμματοι… δημόσιοι υπάλληλοι!!!Θα μπορούσε να πει κανείς πως η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου είναι μια πολύ καλή… μαγείρισσα. Ξέρει πως φτιάχνονται τα γεμιστά, οι μαρμελάδες, οι περικοπές προνοιακών επιδομάτων και πάει λέγοντας. Γνωρίζει, όμως, να κάνει και κάτι άλλο: να «μαγειρεύει» κοινωνικό αυτοματισμό εις βάρος των υπαλλήλων του υπουργείου της. Προφανώς, πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια απαξίωσης των δημόσιων υπαλλήλων, σε συνέχεια της επίθεσης που ξεκίνησε ο συνάδελφός της, αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης, με τις αήθεις επιθέσεις του εναντίον της ΑΔΕΔΥ.


Από το Γιώργη Χρήστου
Τι είπε η Θεανώ; Σε ομιλία της, σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη, ανέφερε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι στα υπουργεία δεν κάνουν τίποτε και πως στο υπουργείο της ένα 15% των υπαλλήλων, νέοι «άνθρωποι που ξέρουν γράμματα» (δηλαδή, οι άλλοι είναι αγράμματοι), τη βοηθά. Οι υπόλοιποι την υπονομεύουν (στο βίντεο από 6:50).
Από τα «top» της αναπληρώτριας υπουργού; Το παράπονό της ότι δεν έχει φίλια συνδικάτα η κυβέρνηση, θέλει δηλαδή και αυτή να γεμίσουν τα συνδικάτα κυβερνητικούς συνδικαλιστές (σ.σ.: κατά το σοβαρή και συνεργάσιμη ΑΔΕΔΥ του Βερναρδάκη). «Δεν έχουμε συνδικάτα φιλικά σε εμάς… Ούτε στην πρωτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια, ούτε τριτοβάθμια (σ.σ.: προφανώς, της διαφεύγει η ΓΣΕΕ)… Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα εχθρικό κράτος που έχει στηριχθεί στις πελατειακές σχέσεις των προηγούμενων (σ.σ.: και πάλι της διαφεύγει, για παράδειγμα, το «φύτεμα» προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία, οι κατά καιρούς φωτογραφικές διατάξεις για «ημετέρους» κ.λπ.)».
Δείτε εδώ το βίντεο (μετά από 3:51)
Αντιδρώντας, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (ΟΣΥΠΕ) πραγματοποιεί, την Τρίτη 27 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30πμ., έκτακτη συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα συζήτησης, «τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μορφή των αντιδράσεών μας – κινητοποιήσεις, έπειτα από την αήθη επίθεση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου που δέχτηκαν οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Δημοσιοϋπαλληλικό μας Κίνημα, με τις απαράδεκτες δημόσιες αναφορές της στην ομιλία της σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη».
Η ΑΡΣΥ έχει ήδη καταθέσει «στα συλλογικά όργανα πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης στη νέα επίθεση της πολιτικής ηγεσίας. Η οποία θα πρέπει να είναι δυναμική, μαζική και ουσιαστική. Σε καμία περίπτωση συμβολική και για τον τύπο».
πηγή:http://ergasianet.gr

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ)

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπου του Λοιπού Προσωπικού (πλήν Ιατρών) στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης (Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο) των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» είναι τα εξής:

ΨΗΦΙΣΑΝ:  458
ΕΓΚΥΡΑ:422
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ:36 (8%)

Έλαβαν:
1. ΜΑΛΙΝΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ:    210 (46%)
2. ΜΠΙΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΑΚΕ): 165 (36%)
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΝΑΓΚΙ- ΠΑΜΕ/ΚΚΕ): 47 (10%)Ο ΜΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εκλέγεται ως εκπρόσωπος (Τακτικό Μέλος) του Λοιπού Προσωπικού (πλην Ιατρών) στο Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο υποστηριζόμενος από τις ανεξάρτητες συνδικαλιστικές κινήσεις «Νέα Πορεία - Σισμανογλείου/Αμ. Φλέμινγκ»  και «Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων (Α.Κ.Ε) του Παίδων Πεντέλης». 

Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ εκλέγεται ο ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: 


Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας στήριξαν και μας έδωσαν αυτό το μεγάλο ποσοστό αλλά και τη δύναμη και το κουράγιο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την υπεράσπιση της δωρεάν δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων μας που βάλλονται καθημερινά. 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπου του Ιατρικού Προσωπικού  στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης (Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο) των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»:

ΨΗΦΙΣΑΝ:  161
ΕΓΚΥΡΑ:     137
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 24 (15%)

Έλαβαν:
1. ΛΙΒΑΔΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ   83 (51%)
2. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   54 (33%)Εκλέγεται ως εκπρόσωπος του Ιατρικού  Προσωπικού  στο Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο ο ΛΙΒΑΔΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ   ως  Τακτικό Μέλος με  Αναπληρωματικό Μέλος τον  ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ.   
Kαθαρίστριες ΓΝ Κέρκυρας: Παρά τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία, πολέμησαν και νίκησαν

ygeionomikoi.gr
Την Τρίτη 20 Σεπτέμβρη οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο εργολαβικό συνεργείο καθαρισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (JCB Security and Facility Α.Ε.) προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους. Παρά τις απειλές και την τρομοκρατία από την πλευρά της εργοδοσίας, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες δεν “έσπασαν” και η εργοδοσία αναγκάστηκε να καταβάλει όλα τα δεδουλευμένα ήδη από την πρώτη ημέρα της επίσχεσης.
Χαρακτηριστική είναι η στάση του διοικητή του νοσοκομείου, που κατά τη συνάντηση με τους εργαζόμενους εξέφρασε τα ελάχιστα περιθώρια που έχει, ώστε να πιέσει την εταιρεία να καταβάλει τα χρωστούμενα, προβάλλοντας ως λύση τη νομοθετική «πρωτοβουλία» της κυβέρνησης για πρόσληψη με ατομικές συμβάσεις προκειμένου να καταλήξει στο εκβιαστικό για τους εργαζόμενους δίλημμα, είτε ουσιαστικά να κάνουν υπομονή με αυτήν την κατάσταση είτε να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με επακόλουθο την απόλυση όλων των εργαζομένων! Η γνωστή δηλαδή επιχειρηματολογία της εργοδοσίας!
Παράλληλα, η εργοδοσία μετά τον εξαναγκασμό της στην καταβολή των δεδουλευμένων, προσπαθώντας να εκφοβίσει για άλλη μια φορά τις συναδέλφισσες, δεν άφησε τρεις από αυτές να εργαστούν στη απογευματινή βάρδια τους κρατώντας αντίστοιχα τρεις της πρωινής πέραν του ωραρίου τους.
Καταγγέλλουμε επίσης την πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, που ενώ γνώριζε την κατάσταση δεν έκανε απολύτως τίποτα!
Να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι όλο αυτό το διάστημα εργάζονται χωρίς να τους έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές συμβάσεις και μισθολογικές καταστάσεις τους ενώ κατά την ανανέωση αυτών κάθε μήνα τους υποχρεώνουν να υπογράφουν σε λευκά φύλλα.
Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία, κυριαρχεί στην πλειοψηφία των εργασιακών χώρων και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που την εφαρμόζουν, για να αυξάνουν τα πλούτη τους μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες.
Η κινητοποίηση δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, ώστε να αποσπούν κατακτήσεις και να διασφαλίζουν δικαιώματα. Μόνο με οργάνωση, συντονισμό με τα σωματεία του κλάδου και άλλων χώρων, με σταθερή, ανυποχώρητη και αγωνιστική κατεύθυνση μπορούμε να έχουμε νίκες!

Συνεχίζουμε τον αγώνα και διεκδικούμε:
• Πρόσληψη από τον αντίστοιχο φορέα και απορρόφηση όλων των εργαζόμενων με σταθερή σχέση εργασίας, με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα
• Να φύγουν τα συνεργεία – εργολαβικές εταιρίες από κάθε δημόσιο κτίριο και υπηρεσία
• Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Καμία καθαρίστρια να μην χάσει την δουλειά της
• Ένταξη όλων των εργαζόμενων στην καθαριότητα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
• Να ληφθούν άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων
• Να πληρωθούν κανονικά οι τρεις συναδέλφισσες που αναγκάστηκαν από την εταιρεία να μην εργαστούν στην απογευματινή τους βάρδια ενώ εκείνες προσήλθαν κανονικά
• Να καταβληθούν οι υπερωρίες στις εργαζόμενες της πρωινής βάρδιας που εξαναγκάστηκαν να δουλέψουν πέραν του ωραρίου τους».
Σωματείο Καθαριστριών & Καθαριστών
Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

"ΚΡΑΧ"ΣΤΟ ΕΣΥ:ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ

Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού: Να σταματήσει το υπουργείο Υγείας τα περί "δωρεάν πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα Υγείας"!


Από Βασίλη Βενιζέλο. ygeia360.gr

Να σταματήσει το υπουργείο Υγείας να μιλά περί δωρέαν πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα Υγείας της χώρας μας, ζητεί με ανακοίνωσή του το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού!

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού έχει ως εξής:

"Επανερχόμαστε στο θέμα της πρόσβασης των ανασφάλιστων ασθενών, καθώς πλέον και ασφαλισμένων, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά από επανειλημμένες περιπτώσεις ασθενών που όπως προκύπτει μένουν ακάλυπτοι.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ισχύει εν τέλει για τους ανασφάλιστους αλλά και τι έχει αλλάξει για μερίδα ασφαλισμένων.
Από το 2014 οι ανασφάλιστοι απέκτησαν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, πλην διαγνωστικών εξετάσεων, και σε φάρμακα (με όλα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουμε περιγράψει εδώ http://www.mkiellinikou.org/blog/2014/07/31/farmaka-2/ ).

Επαναπροκηρύσσονται 47 θέσεις ορισμένου χρόνου για το νοσ. Σαντορίνης


Επαναπροκηρύσσονται 47 θέσεις ορισμένου χρόνου για το νοσ. Σαντορίνης
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
Η επαναπροκήρυξη, αφορά στην πρόσληψη 47 ατόμων ορισμένου χρόνου - καθώς η πρώτη απόπειρα για προσλήψεις πριν λίγο καιρό είχε αποβεί άκαρπη. Οι προσλήψεις αφορούν όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες αλλά και λοιπό προσωπικό όπως υποδιευθυντή Οικονομικού, τραπεζοκόμους καθαρίστριες κλπ. Επίσης η δαπάνη μισθοδοσίας, έκτακτου ή εποχικού προσωπικού αφορά αποκλειστικά την ΑΕΜΥ ΑΕ.
Να θυμίσουμε ότι τα εγκαίνια του νοσοκομείου Σαντορίνης, είχαν πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και όπως είχε δεσμευθεί ο ίδιος, μέχρι τέλος του έτους, θα έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά, την επαναπροκήρυξη

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Τεράστια σκάνδαλα στο φως από τους «ράμπο» της Υγείας - ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Μείωση συντάξεων, αφορολογήτου ζητεί το ΔΝΤ

 Μείωση συντάξεων, αφορολογήτου ζητεί το ΔΝΤ


* Εκθεση-σοκ από το διεθνή οργανισμό που ζητά από την κυβέρνηση κι άλλα επαχθή δημοσιονομικά μέτρα.
 Την περαιτέρω μείωση των αφορολογήτων ορίων εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα 8.636 - 9.090 ευρώ που κυμαίνονται σήμερα, ζητά, μεταξύ πολλών άλλων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. 
Ο διεθνής οργανισμός χαρακτηρίζει «γενναιόδωρες» τις φοροαπαλλαγές που έχουν απομείνει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, κυριότερη από τις οποίες είναι η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος που παρέχεται στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός, και ισοδυναμεί με την παροχή αφορολογήτου ορίου εισοδήματος 8.636 έως 9.090 ευρώ. 
Το ΔΝΤ επισημαίνει ουσιαστικά ότι με τα επίπεδα στα οποία έχουν διαμορφωθεί τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, πάνω από τους μισούς εξ’ αυτών εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδήματος! 

Βόμβα Ρομπόλη: «Τρύπα» 4 δισ. φέτος στα Ταμεία - Νέες μειώσεις στις συντάξεις


1      «Στο τέλος του 2016 όλο το ασφαλιστικό σύστημα θα έχει ένα έλλειμμα της τάξης των 4 δισ. ευρώ» δήλωσε ο καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββας Ρομπόλης, μιλώντας στον Real Fm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη.
        «Στο τέλος του 2016 οι δαπάνες της επικουρικής θα είναι 4 δισ. ευρώ και τα έσοδα της θα είναι 2,8 δισ. ευρώ. Η επικουρική θα μπει στο 2017 με ένα έλλειμμα 2 δισ. ευρώ» σημείωσε ο καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής και τόνισε ότι «από τη στιγμή που το σύστημα επικουρικής ασφάλισης έχει γίνει ένα σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης, δηλαδή οι δανειστές απαγορεύουν στον κρατικό προϋπολογισμό να χρηματοδοτεί κάποια από τα ελλείμματα της επικουρικής ή θα αυξηθούν οι εισφορές ή θα μειωθούν οι παροχές».
       Ερωτηθείς για το τι μπορεί να γίνει ώστε να μην υπάρξουν νέες μειώσεις στις συντάξεις ο κ. Ρομπόλης απάντησε ότι «ο μόνος τρόπος είναι να παρατείνουμε λίγο την χορήγηση των συντάξεων, αντί να τις δίνουμε σε 1 με 1,5 χρόνο να τις δίνουμε σε 2 χρόνια»
Αναδημοσίευση από www.somippok.gr

ΨΝΑ: Κατά 40% έχει μειωθεί το νοσηλευτικό προσωπικό - Ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση & στελέχωση


Η συνέχιση της λειτουργίας των σημερινών δομών, καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων κοινοτικών υπηρεσιών αποτελούν τον μοναδικό, σίγουρο δρόμο για τη βελτίωση της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας στη χώρα.
Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), με θέμα «Ο κομβικός ρόλος του ΨΝΑ (Δαφνί) στη Δημόσια Ψυχική Υγεία και στις εξαρτήσεις».
Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της ημερίδας, οι πιο εμφανείς επιπτώσεις της κρίσης είναι η αύξηση των ψυχικών διαταραχών, των προβλημάτων εθισμού και εξάρτησης από ουσίες, καθώς και των αυτοκτονιών του πληθυσμού και δεν υπάρχουν εναλλακτικές δομές που μπορούν να αντικαταστήσουν το ΨΝΑ.

EKTAKTH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓ ΚΑΙ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ (Σ.Ε.Γ.Π.Ν.Α.Σ)

151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132058442 - ΦΑΞ 2108043182


ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΚΑΛΠΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/09/2016, ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 7.00 ΠΜ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΚΛΠ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΌ ΝΎΧΤΑ.ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ