Συνολικές προβολές σελίδας

Ετικέτες

Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. (2) ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΩΡΩΝ (1) ΑΔΕΔΥ (3) ΑΔΕΙΩΝ (1) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (11) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (12) ΑΠΕΡΓΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (49) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ (13) ΑΡΘΡΑ (1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ (51) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (19) Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ (1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (3) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1) ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΣ (15) ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (9) ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ (8) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (16) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (5) ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (6) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (24) ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (8) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (9) ΝΟΜΟΙ - ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΔ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (12) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. (2) ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (8) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (21) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (7) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (3) ΣΙΤΤΙΣΗ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ (3) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ Κ΄ ΔΑΝΕΙΩΝ (3) ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (23) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) ΦΤΩΧΙΑ - ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (6) ΦΥΛΑΞΗ (2) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (13) artemis card (5)

Αναζήτηση αναρτήσεων του ιστολογίου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Τροπολογία για Δημοσίους και Δημοτικούς Υπαλλήλους με δικαστικές αποφάσεις


           Κατατέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο 
του Υπ. Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
 άλλες διατάξεις», τροπολογία των Υπουργών Εσωτερικών
 και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Σκουρλέτη και Ο. Γεροβασίλη,
 αντίστοιχα, που συμμορφώνει Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προς
 αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όσον αφορά προσλήψεις προσωπικού.
Ειδικότερα, με την Τροπολογία,
Α. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση της δημόσιας 
διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά προσλήψεις 
προσωπικού σε φορείς του δημοσίου τομέα:
1. Η απόφαση κατανομής του προσωπικού που διορίζεται σε εκτέλεση
 δικαστικών αποφάσεων έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και
 η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης
 στις οικείες δικαστικές αποφάσεις.
2. Τα προβλεπόμενα από τις οικίες διατάξεις τυπικά και πρόσθετα 
προσόντα διορισμού δεν απαιτούνται για την ολοκλήρωσης της κατάταξης
 σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ η
 οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις.
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση
 του κρατικού προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών της Γενικής 
Κυβέρνησης.
        Με την εν λόγω Τροπολογία, επιλύεται οριστικά το ζήτημα της 
υποχρέωσης έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση και συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης προς 
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
        Επίσης, απαλλάσσει τους φορείς του δημοσίου τομέα από την
 καταβολή αποζημιώσεων, που επιφέρουν σημαντική 
επιβάρυνση των προϋπολογισμών τους. 
Επισυνάπτεται η τροπολογία

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
Δημοσίευση σχολίου