Συνολικές προβολές σελίδας

Ετικέτες

Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. (2) ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΩΡΩΝ (1) ΑΔΕΔΥ (3) ΑΔΕΙΩΝ (1) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (11) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (12) ΑΠΕΡΓΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (49) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ (13) ΑΡΘΡΑ (1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ (51) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (19) Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ (1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (3) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1) ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΣ (15) ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (9) ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ (8) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (16) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (5) ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (6) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (24) ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (8) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (9) ΝΟΜΟΙ - ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΔ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (12) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ε. (2) ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (2) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (8) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (21) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (7) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (3) ΣΙΤΤΙΣΗ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ (3) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ Κ΄ ΔΑΝΕΙΩΝ (3) ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (23) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) ΦΤΩΧΙΑ - ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (6) ΦΥΛΑΞΗ (2) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (13) artemis card (5)

Αναζήτηση αναρτήσεων του ιστολογίου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Επιλογή προϊσταμένων. Μέχρι 10 Μαρτίου, συγκεντρωτικά στοιχεία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16.02.2017 εγκύκλιό της, η υπουργός 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη ζητεί από τις υπηρεσίες του 
στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, «ενόψει της επικείμενης έναρξης
 της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρ.30 του ν. 4369/2016, θα ξεκινήσουν με την έκδοση προκηρύξεων για
 την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων», να αποσταλθούν μέχρι
τις 10 Μαρτίου 2017 συγκεντρωτικά στοιχεία με τους υπαλλήλους που θέλουν
 να αναγνωρίσουν τηνπροϋπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα και στα οποία
 θα αποτυπώνονται:

1. Αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίες 
έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού.
2. Αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίες 
έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα.
3. Αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν 
εξεταστεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι:
Όσον αφορά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που προσκομίζονται για
 την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, διευκρινίζεται ότι αφορά
 στα δικαιολογητικά εκείνα, τα οποία έχουν κατατεθεί από τον ίδιο τον υπάλληλο και όχι 
εκείνα τα οποία έχουν αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως ή έχουν αποσταλεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες απευθείας στις διευθύνσεις προσωπικού. Περαιτέρω υπενθυμίζονται
 οι διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 28 του ν. 4305/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 26 του ν. 4440/2016, σύμφωνα με τις οποίες ο 
έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών για τους υπηρετούντες υπαλλήλους θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος (2/12/2016) των διατάξεων αυτών. 
Ως εκ τούτου εν προκειμένω ο έλεγχος γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών δύναται
 να διενεργείται παράλληλα κατά την εξέταση των αιτήσεων των υπαλλήλων. Τέλος, 
στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν τηρείται ή δεν υφίσταται ΑΡΧΕΙΟ, δεν 
απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια προς διακρίβωση της γνησιότητας των 
σχετικών δικαιολογητικών.
Όσον αφορά ερωτήματα σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας, η οποία κατά
 την εξέταση από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού ή από τα αρμόδια συλλογικά 
όργανα, προκύπτει ότι συμπίπτει με το χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας
 των υπαλλήλων, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
2 του άρ. 98 του Υ.Κ. δεν δύναται να αναγνωριστεί δεδομένου ότι σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρ. 155 του Υ.Κ. «Ο χρόνος στράτευσης πριν από την 
έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας». Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρ. 98 του Υ.Κ.
 και των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, διευκρινίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος της απασχόλησης και τα λοιπά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία
 και το αρμόδιο συλλογικό όργανο, αυτή δύναται να αναγνωριστεί.
 ΕΔΩ διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ)

Δημοσίευση σχολίου